Nieuwe marktsituaties, ongeziene prijsontwikkelingen: hoe gaan we hier samen slim mee om

Mark Elbers, Purchase & Procurement Division Manager bij BOMA, geeft uitleg en inzichten over de huidige situatie. Al geruime tijd wordt de wereld geconfronteerd met ongekende stijgingen van energie-, grondstof- en verpakkingskosten, dus ook onze inkoopafdeling. Ook de stijging van personeelskosten en de huidige inflatie hebben een sterke impact op de prijzen bij BOMA. Hier zijn verschillende oorzaken voor, vertelt Mark. “Vele fabrieken schroeven hun productievolumes terug tijdens Corona en hebben een inhaalbeweging te maken. De oorlog in Oekraïne beïnvloedt de bevoorrading in de logistieke keten. Er zijn nieuwe lockdowns in Azië door het opflakkeren van Covid. Allemaal zaken waar je als BOMA geen directe invloed op kunt uitoefenen maar wel helaas dagelijks mee te maken hebt.

Nog specifiekere oorzaken zijn te vinden in de overvraging van bepaalde grondstoffen die vaak maar door een beperkt aantal leveranciers op de markt worden gebracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bepaalde zuren voor in reinigingsproducten. Mark ziet ook grote tekorten ontstaan aan chauffeurs in de logistieke keten. “Door de oorlog in Oekraïne zijn vele chauffeurs teruggegaan naar hun vaderland om daar te strijden in de oorlog die er woedt”. Deze personeelsschaarste heeft een directe uitwerking op de transportkosten die de afgelopen tijd structureel zijn toegenomen.

Een groot deel van deze ontwikkelingen heeft BOMA eerder al zelf kunnen absorberen. Prijsaanpassingen waren niet te vermijden maar we konden ze beperken. Met zicht op het einde van de Corona periode ontstond zelfs al de verwachting dat er mogelijk een lichte daling op komst was. Dit is met de situatie in Oekraïne versneld gewijzigd en daar is de impact op de wereldeconomie onvoorzien en ongezien groot op. Dit betekent dat stijgingen in tarieven onherroepelijk aan de orde zijn en niet meer door enkel BOMA zelf te absorberen zijn. Het hanteren van een prijsvastheid die wij in normale omstandigheden afspreken met onze partners is niet meer mogelijk. Wij zullen prijsstijgingen moeten accepteren om nog beleverd te worden, ‘te nemen of te laten’, geeft Mark aan.

Uiteraard wordt er ook volop naar alternatieven gekeken. We kiezen dan voor alternatieven met de voor BOMA geldende kwaliteitsnormen, daar sluiten we geen compromissen. BOMA kiest er bewust voor om niet te tornen aan kwaliteit of kwantiteit in de bestaande formules. Ook leggen we, waar mogelijk, bufferstocks aan wat het mogelijk heeft gemaakt in de afgelopen maanden prijsaanpassingen tot een minimum beperkt te houden.

Hoe ziet de toekomst eruit? “Nog steeds hoogst onzeker. Er wordt geopperd dat de inflatie zou vertragen in de zomer maar dat is verre van zeker. Daarnaast zijn er opnieuw grote logistieke uitdagingen door de situatie in Oekraïne en de heropleving van Covid in Azië met de daaraan gekoppelde strenge lockdowns. We zullen alles in het werk stellen om onze inkoop en logistieke keten zo slim mogelijk te regisseren met zo weinig mogelijk impact voor onze klant”, sluit Mark af.

De BOMA aanpak

Onze ontzorgende aanpak vormt al decennia lang een stevig fundament voor een duurzame samenwerking met onze klanten. Juist in deze tijden wordt dat extra duidelijk, vertelt Gert Bresseleers, Chief Commercial Officer bij BOMA. “Dankzij onze onafhankelijke positie werken wij met meerdere producenten per productgroep (geografische en technologische spreiding). Zo kunnen wij snel en flexibel inspelen op een veranderende markt. Ons kernassortiment is ondergebracht bij meerdere producenten en we kiezen zoveel als mogelijk voor lokale productie. Dat maakt het mogelijk, om zelfs in deze uiterst moeilijke omstandigheden, onze klanten te blijven ontzorgen”.

Wat kunnen we samen doen om de impact op prijsaanpassingen te beperken?

Gert geeft een aantal voorbeelden die direct kunnen worden besproken en ingezet om resultaat te bereiken.

  1. Bewuster omgaan met producten. Met enkele eenvoudige aanpassingen aan je schoonmaakmethode en je productkeuze behaal je al snel resultaat. Wordt er correct gedoseerd ? Bij gebruik van microvezeldoeken, bespaar je aanzienlijk op chemie. Gebruik je het juiste product op het juiste moment? Al te vaak wordt er met een kanon op een mug geschoten… Investeer in degelijk materiaal en mechaniseer je schoonmaakprogramma waar mogelijk.
  2. Gebruik van budgettools: deze tools maken het mogelijk om vooropgestelde budgetten te respecteren. Hierdoor zal de totale kost onder controle blijven en worden ad-hoc bestellingen tot een minimum beperkt.
  3. Gebruik van BOMA all-in formules met jaarprijzen: waardoor je minder afhankelijk bent van tussentijdse schommelingen in de prijzen. Bij BOMA doen wij dit voor de inzet van machines, de inrichting van sanitair (toiletruimte) en voor keuken- en vaatwasmiddelen.
  4. Als totaalleverancier kan BOMA helpen met een betere bundeling van aankopen via één kanaal. Zo kunnen we samen transportkosten verlagen. Bovendien leveren we hiermee een positieve bijdrage aan het klimaat door de vermindering van de CO² uitstoot (minder transportbewegingen op de weg). Deze impact kan BOMA inzichtelijk maken voor klanten.

“Veel van onze klanten maken al gebruik van deze tools en kunnen hier vandaag optimaal de vruchten van plukken. Zij die nog niet alle tools gebruiken willen wij graag ondersteuning bieden om deze opties verder met hen uit te werken” aldus Gert.

De huidige periode waarin we zitten wordt gekenmerkt door grilligheid en onzekerheid. Tegelijkertijd zijn we als BOMA overtuigd dat we met onze aanpak een duidelijke koers hebben. We regisseren zoveel mogelijk om prijsaanpassingen te beperken maar we ontkomen er ook niet aan. De middelen in de BOMA-aanpak bieden een extra ondersteuning om de impact van prijsaanpassingen te overzien en te beperken. We spreken graag de mogelijkheden persoonlijk door.

Geef je afval nieuw leven met de afvalsorteeroplossingen van BOMA

Ontvang meer tips van BOMA door je in te schrijven op onze nieuwsbrief!