BOMA en Philadelphia Zorg versterken samenwerking en duurzaamheidsinspanningen

BOMA heeft een nieuwe stap gezet in de samenwerking met Stichting Philadelphia Zorg, een organisatie met meer dan 500 locaties voor zorg, werk en begeleiding in heel Nederland. De samenwerking heeft geleid tot verbeteringen op het gebied van schoonmaak, hygiëne en duurzaamheid.

“De visie van Philadelphia is vooral gericht op een zo normaal mogelijk eigen leven. Zoals jij en ik dat in een ‘normale’ thuissituatie ook zouden doen of willen”, vertelt Gina Baumann, projectleider Duurzaamheid H&F bij Philadelphia. “In de zorg en begeleiding is het zoeken om voor iedere cliënt de juiste oplossing te vinden. Met onze duurzaamheidsambities hebben we ervoor gekozen om op het gebied van schoonmaak en hygiëne een professionaliseringsslag te maken samen met BOMA.”

Fijne samenwerking

De samenwerking tussen BOMA en Philadelphia is erg prettig volgens Baumann: “Als leverancier van schoonmaakmiddelen en -materialen vormt BOMA een waardevol verlengstuk voor de serviceorganisatie van Philadelphia, waardoor locaties optimaal kunnen worden gefaciliteerd. De samenwerking met BOMA heeft geleid tot concrete verbeteringen op het gebied van schoonmaak en hygiëne op de locaties van Philadelphia. Door middel van de Spendcloud-module, hebben alle locaties toegang tot een duurzaam keuzeassortiment aan reinigingsmiddelen van BOMA.”  

Philadelphia monitort het gebruik van het nieuwe gamma duurzaam keuzesassortiment nauwlettend. Baumann: “Het aantal vragen en bestellingen wordt bijgehouden om de impact van de veranderingen te meten. Mark Engels, de contactpersoon bij BOMA, staat altijd klaar om locaties te ondersteunen en eventuele vragen te beantwoorden.”

Duurzaamheidsinspanningen en certificering

Philadelphia heeft als doel om voor 2025 op alle locaties volledig over te stappen op professionele duurzame schoonmaakmiddelen en -materialen. Deze stap is essentieel om optimale hygiëne en schoonmaakresultaten te garanderen, en tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie te behalen. Net als BOMA is Philadelphia aangesloten bij Green Deal Zorg 3.0. Het duurzame gamma heeft niet alleen positief effect op de C02- reductie, maar draagt ook bij aan veilig werken en infectiepreventie. 

Samenwerking en tevredenheid

BOMA wordt door de afdeling huisvesting en facilitair van Philadelphia als een waardevolle partner ervaren. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking voor onbepaalde tijd. “De samenwerking verloopt soepel en er is een sterke collegiale band ontstaan. Ik zie Mark ook meer als collega, dan als leverancier”, zegt Baumann met een lach. “BOMA denkt proactief mee en biedt oplossingen voor de uitdagingen waar Philadelphia voor staat. Met het assortiment dat we hebben samengesteld en met BOMA als een van onze voorkeursleveranciers, is het doel dat we naar 100% volledig professionele producten overgaan. Binnen nu en een jaar verwacht ik dat we dat behaald hebben.” “BOMA sluit enorm goed aan op de schoonmaakvraag van Philadelphia en denkt heel goed mee in oplossingen voor onze schoonmaakuitdagingen”, stelt Baumann tevreden vast. “We zitten daar echt op één lijn en kunnen trapsgewijs samen naar ons doel werken. Dat vind ik onderscheidend en dat zie je niet zo vaak.”

Geef je afval nieuw leven met de afvalsorteeroplossingen van BOMA

Ontvang meer tips van BOMA door je in te schrijven op onze nieuwsbrief!