Vanaf 1 januari 2023 worden alle afvalzakken verplicht transparant voor bedrijfsrestafval in heel Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2022 voerde het OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) de verplichting door dat bedrijfsrestafval in zakken groter dan 60l in transparante afvalzakken moet worden verzameld. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat voor alle afvalzakken. Dus ook voor afvalzakken kleiner dan 60l.

Waarom transparante afvalzakken?

Deze regel zorgt ervoor dat de inzamelaars gemakkelijker en sneller kunnen controleren op sorteerfouten. De verplichting geldt alleen voor bedrijfsrestafval dat wordt aangeboden in containers, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen. Welke bedrijven allemaal selectief moeten inzamelen, lees je op de OVAM-website.

Correct sorteren begint bij de juiste afvalbakken en afvalcontainers

Een goed afvalbeheer in je onderneming, inclusief correcte afvalscheiding, draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar helpt je ook bij het besparen van kosten en het leert je mensen om bewust met afval om te gaan. BOMA helpt je graag op weg naar een duurzaam afvalbeheer met behulp van een kwalitatief aanbod van afvalbakken, afvalcontainers en sorteeroplossingen.

Bij elke afvalbak hoort ook de juiste afvalzak. BOMA draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en biedt daarom enkel afvalzakken aan die voldoen aan alle wetgeving.

Geef je afval nieuw leven met de afvalsorteeroplossingen van BOMA

Ontvang meer tips van BOMA door je in te schrijven op onze nieuwsbrief!