De verschillende gevaarsymbolen & wat ze betekenen in de schoonmaak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Ken jij de verschillende gevaarsymbolen binnen de schoonmaak- en chemiesector? Zo niet, dan is dit blog artikel een must-read.  

We verzamelden namelijk onze kennis over de verschillende gevaarsymbolen die je terugvindt op diverse schoonmaakproducten & geven je meer uitleg over hoe je deze hoort te interpreteren. 

Waarom doen we dit? Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten. Veiligheid in de schoonmaak is dan ook een hot topic

Dat merken we niet alleen aan recente studies, maar ook aan de aandacht die producenten en professionele schoonmakers eraan schenken. 

Logisch, want je hebt tenslotte maar één lichaam. 

Voordat we de gevaarsymbolen uit de doeken doen, is er één vuistregel die elke schoonmaker hoort te volgen: lees altijd het etiket van een schoonmaakmiddel alvorens ermee aan de slag te gaan. 

Deze waarschuwing plakt niet op de verpakking voor marketingdoeleinden, maar is een belangrijke bron van informatie voor de gebruiker. 

Door die informatie nauwkeurig te lezen en toe te passen op je schoonmaakroutine, minimaliseer je voor een groot deel de gevaren die het product met zich meebrengt.

Gevaarsymbool: ontvlambaar

Gevarensymbool ontvlambaar

Betekenis en interpretatie

Dit symbool spreekt voor zich. Let goed op wanneer je werkt met dit product, want het kan vlammen vatten in slechte omstandigheden.

Hoewel producten met dit symbool vlammen kunnen vatten, zullen ze niet ontploffen. Dat gebeurt enkel in combinatie met andere gevarensymbolen.

Maatregelen

Het is belangrijk dat je deze producten op een plek bewaart waar altijd een gematigde temperatuur aanwezig is. 

Bij gebruik mag je deze producten nooit verhitten, gebruiken in de buurt van een open vlam of op een plek in de zon laten staan.

Na gebruik hoor je alles weer terug te zetten op een veilige plaats in gesloten verpakking. Zo kan er zeker geen lucht of warmte bij het product komen.

Producten

Alle producten die gebaseerd zijn op een brandbare stof zoals alcohol of aardolie bevatten dit gevarensymbool. Denk hierbij aan aceton, terpentine en luchtverfrissers.

Gevaarsymbool: oxiderend

Gevarensymbool oxiderend

Betekenis en interpretatie

Producten die ontvlambaar zijn, ontploffen niet en vatten enkel vuur. 

Wanneer je echter een product gebruikt dat naast ontvlambaar ook oxiderend is, dan bestaat de kans dat je product kan ontploffen. 

Maatregelen

Net zoals ontvlambare producten is het een bijzonder slecht idee om deze producten te verwarmen. 

Draag steeds beschermende kledij en zorg ervoor dat je het product niet morst op je huid of kleding. Mors je toch wat op jezelf, spoel dan meteen met water.

Producten

Oxiderende producten komen gelukkig niet erg vaak voor in de professionele schoonmaak. 

Toch bestaan er enkele zwaardere producten die voor ontploffingsgevaar kunnen zorgen, waaronder bleekproducten. 

Gevaarsymbool: corrosief

Gevarensymbool corosief

Betekenis en interpretatie

Corrosieve of bijtende producten zijn enerzijds een gevaar voor metalen en anderzijds een gevaar voor je lichaam. 

Corrosieve producten vreten metaal weg, vernietigen de huid en slijmvliezen bij contact en kunnen brandwonden of oogschade veroorzaken. 

Let wel op! Hoewel je dit symbool terugvindt op heel wat schoonmaakproducten, moet je voornamelijk rekening houden met het gebruik ervan. Indien je een corrosief product puur op je huid morst, mag je jezelf aan een lelijke brandwonde verwachten. In de meeste gevallen wordt dit product echter verdunt in een verstuiver, waardoor het slechts licht corrosief is. 

Maatregelen

Of je deze schoonmaakproducten nu verdunt of niet; neem altijd de nodige beschermingsmaatregelen wanneer je ze gebruikt. 

Dit wil zeggen dat je het product in zijn originele verpakking bewaart en dat je beschermende kledij draagt om schade te vermijden.

Producten

Corrosieve producten zijn vaak de zwaardere, periodieke reinigers. Doordat je een grote schoonmaakkracht nodig hebt, vind je hier sneller zeer hoge of zeer lage pH-waardes terug. Des te hoger of lager de pH-waarde van een product, des te gevaarlijker hun werking. 

Gevaarsymbool: schadelijk voor de gezondheid op lange termijn

Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn

Betekenis en interpretatie

De producten met dit symbool vormen een risico voor ongeboren kinderen en kunnen kanker, allergieën en astma symptomen veroorzaken. In het slechtste geval beschadigen ze zelfs organen. 

Producten die zulke ernstige gezondheidsrisico’s inhouden zijn gelukkig zeer zeldzaam in de schoonmaak.

Maatregelen

Schoonmaakmiddelen die dit gevarensymbool dragen behoren tot de gevaarlijkste categorie schoonmaakproducten waarmee je in aanraking kunt komen. 

Lees altijd de gebruiksaanwijzing voor gebruik en adem nooit de dampen van een dergelijk product in. 

Moest je na het gebruik van dergelijke producten toch last krijgen van je luchtwegen, bel dan meteen het antigifcentrum of een dokter. 

We raden je echter aan om steeds een mondmasker te dragen en aldus blootstelling te minimaliseren.

Omwille van het risico dat deze schoonmaakmiddelen met zich meebrengen, berg je hen het beste op in een afgesloten omgeving waar slechts enkele personen bij kunnen. 

Producten

Zoals reeds eerder vermeld, kom je dit gevarensymbool slechts zelden tegen in de schoonmaaksector. Enkel producten zoals rattenvergif bevatten dit symbool.

Gevaarsymbool: irriterend of schadelijk

Gevarensymbool schadelijk

Betekenis en interpretatie

Het gevarensymbool met een uitroepteken is een van de meest voorkomende in de professionele schoonmaak. 

Je vindt dit terug op elk product dat enige vorm van irritatie of allergie kan veroorzaken bij contact of inademing. 

Naast de impact op je gezondheid hebben deze producten vaak ook een negatief effect op het milieu.

Let wel op! Net zoals bij corrosieve producten hoor je hier rekening te houden met de gebruikswijze van het product. Dit gevarensymbool is vaak enkel van toepassing wanneer je het product in zijn pure vorm benut. Verdunningen leiden slechts zelden tot irritaties. 

Maatregelen

De te nemen maatregelen voor dit gevarensymbool zijn simpel: vermijd contact met de huid of ogen en voorkom de lozing van deze producten in de natuur.

Producten

Zoals eerder vermeld, vind je dit gevarensymbool terug op elk product dat irritatie of allergieën kan veroorzaken of een impact heeft op het milieu.

Gevaarsymbool: gevaarlijk voor het milieu

Gevarensymbool gevaarlijk voor het milieu

Betekenis en interpretatie

Schoonmaakmiddelen die dit gevarensymbool dragen zijn voornamelijk schadelijk voor al het aquatische leven. 

Maatregelen

Er is maar één (belangrijke) maatregel waar je rekening mee moet houden wanneer je dit gevarensymbool op een label ziet staan; vermijd lozing in de natuur. 

Producten

Voor de ene diersoort is een bepaalde stof giftig, voor de andere niet. Denk maar aan hoe lekker wij chocolade vinden, maar hoe gevaarlijk het is voor een hond.

Ook voor aquatisch leven telt deze regel. Producten die dit gevarensymbool op hun label hebben staan, bevatten stoffen die giftig zijn voor aquatisch leven. 

Er bestaan echter ook stoffen die giftig zijn voor mensen en andere zoogdieren. In dat geval heb je te maken met een product dat schadelijk is voor de gezondheid op lange termijn. Je komt dit echter praktisch nooit tegen in de schoonmaak. 

Overzicht gevarensymbolen

Hieronder vind je de informatie rond gevarensymbolen samengevat in een overzichtelijke tabel. Bij twijfel, contacteer dan het antigifcentrum.

SymboolBetekenisMaatregelen
OntvlambaarBewaar deze producten op een koele plek en verhit ze nooit. Gebruik nooit in de buurt van een open vlam en niet in de zon laten staan. Laat dit product steeds achter in een gesloten verpakking.
Oxiderend: kan ontploffingen veroorzaken.Bewaar deze producten op een koele plek en verhit ze nooit. Gebruik nooit in de buurt van een open vlam en niet in de zon laten staan. Laat dit product steeds achter in een gesloten verpakking. Draag altijd beschermende kledij. Spoel grondig met water bij contact.
Corrosief: vreet metaal weg en veroorzaakt brandwonden en oogschade.Bewaar het product in de originele verpakking en draag beschermende kledij om eventuele schade te vermijden.
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn: risico voor ongeboren kinderen, vorming van kanker, allergieën en astmasymptomen.Lees de gebruiksaanwijzing grondig na. Adem nooit dampen in en draag steeds een mondmasker. Bewaar deze producten in een afgesloten locatie.
Irriterend of schadelijk: kan irritatie of allergie veroorzaken bij contact of inademingVermijd contact met je huid of ogen. Voorkom lozing in de natuur.
Gevaarlijk voor het milieu: gevaarlijk voor aquatisch leven. Vermijd lozing in de natuur.

Zit je nog met vragen of opmerkingen? 

Hopelijk hebben we je met dit blog artikel kunnen behoeden van toekomstige incidenten. De veiligheid van schoonmakers is tenslotte onze prioriteit.

Zit je nog met vragen of opmerkingen? Dan mag je ons altijd vrijblijvend contacteren. We helpen je graag verder! Je kan ook gebruik maken van ons contactformulier hieronder.

Geef je afval nieuw leven met de afvalsorteeroplossingen van BOMA

Ontvang meer tips van BOMA door je in te schrijven op onze nieuwsbrief!